AKTUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO:  

 

 

ING BANK ŚLĄSKI:  36 1050 1445 1000 0090 8087 1677